5 ประโยชน์ทางการบำบัดของอโรมาเธอราพีทางคลินิกสำหรับสุขภาพจิต

1
5 ประโยชน์ทางการบำบัดของอโรมาเธอราพีทางคลินิกสำหรับสุขภาพจิต

อโรมาเธอราพีอาจเป็นวิธีการรักษาที่มีประสิทธิภาพสำหรับภาวะซึมเศร้า ซึ่งเป็นโรคทางจิตที่ทำให้ร่างกายทรุดโทรมซึ่งส่งผลกระทบต่อประชากร 15 เปอร์เซ็นต์ของโลก

ความเจ็บปวดที่เกี่ยวข้องกับปัญหาสุขภาพร่างกายมักส่งผลให้เกิดความทุกข์ทางจิตใจ อโรมาเธอราพีมักช่วยผู้ที่เป็นโรคซึมเศร้าโดยการรักษาทั้งสองสาเหตุพร้อมกัน การใช้น้ำมันหอมระเหยกระดังงาร่วมกับการนวดบำบัดเป็นการบำบัดที่ได้ผลดี

การศึกษาบางชิ้นแสดงให้เห็นว่าน้ำมันหอมระเหยจากกระดังงาสามารถลดภาวะซึมเศร้าได้โดยการเพิ่มระดับเซโรโทนิน และลดความรู้สึกวิตกกังวลและความเครียด เซโรโทนินเป็นสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมอารมณ์ แรงกระตุ้น วงจรการนอนหลับ และการทำงานของร่างกายอื่นๆ